Kde se nacházíte:   Úvodní stránka   |   Nabídka služeb   |   Preventivní údržba strojů

Preventivní údržba strojů

  Preventivní údržba se zaměřuje na prevenci poruch a mimořádných událostí tím, že je neprodleně prováděna náhrada nebo oprava dotyčného zařízení během pravidelných odstávek/inspekcí.

  Preventivní údržba dodržuje stanovený časový plán, který určuje výrobce daného zařízení, nebo pracovníci údržby společnosti. Na rozdíl od přístupu typu „oprav, když se to pokazí“ zabraňuje PÚ selhání zařízení tím, že systematicky vyměňuje opotřebující se komponenty dříve než dojde k jehich selhání, a díky tomu nevznikají potíže při provozu.

Zajímáte se o jinou službu? Nabízíme toho mnohem více, přejděte na kompletní přehled poskytovaných služeb.