Kde se nacházíte:   Úvodní stránka   |   Nabídka služeb   |   Instalace digitálního odměřování polohy

Instalace digitálního odměřování polohy

  Digitální odměřování polohy slouží k modernizaci, zpřesnění a zvýšení produktivity obráběcích i tvářecích strojů, díky čemuž je pak zajištěna vysoká přesnost a opakovatelnost výroby při obrábění na těchto strojích.
Pro lineární odměřování polohy v průmyslových aplikacích se používají různé druhy vysoce přesných systémů odměřování dráhy. Tyto lze rozdělit podle fyzikálního principu odměřování do tří základních skupin:

  Magnetorezistivní systémy registrují periodické změny v magnetizaci pravítka pomocí senzorů MR (MR = magnetorezistivní) nebo Hallových senzorů. Magnetické systémy jsou oproti optickým systémům necitlivé proti znečištění, typické periody dělení leží mezi 0,4 a 10 mm.

  Optické systémy jsou velmi rozšířené. U těchto systémů se dělení čte s vhodnými senzory, které registrují periodické změny jasu nebo fáze reflektovaného nebo transmitovaného světla. Leptáním nebo napařením lze realizovat velmi jemné dělení s periodami menšími než 10 μm, což je důvod, proč optické systémy obecně poskytují nejvyšší rozlišení.

  Induktivní systémy pracují s mechanicky strukturovaným, kovovým pravítkem, které může být provedeno velmi robustně. Proužky tohoto pravítka působí obdobně jako jho transformátoru. Přesunutím se moduluje amplituda a fáze elektrického kmitu. Periody dělení pod 1 mm se pomocí těchto systémů realizují obtížně.

Pro zvolení vhodného typu odměřování polohy doporučujeme konzultaci.

Zajímáte se o jinou službu? Nabízíme toho mnohem více, přejděte na kompletní přehled poskytovaných služeb.